header pip

Societatea Ploiești Industrial Parc S.A. funcționează în baza H.G. nr.1069/2001 și a Hotărârii nr.83/2001 a Consiliului Județean Prahova, este organizat în conformitate cu Legea nr.31/1990 sub forma de societate pe acțiuni, având ca acționari Județul Prahova și Municipiul Ploiești și desfășoară activități în domeniul parcurilor industriale.

În conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011, privind guvernata corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,  Consiliul Județean Prahova a selectat George Butunoiu Group S.R.L. pentru a-i oferi asistență în procesul de selecție pentru posturile de membri în consiliul de administrație.

A. Criteriile obligatorii de calificare care vor sta la baza selecției sunt:

a. absolvent(ă) de studii superioare cu diplomă de licență a unei instituții de învățământ superior;
b. minimum 5 ani experiență profesională totala (în specialitatea studiilor pentru juriști și economiști, conform legii), dintre care minimum 12 luni pe poziții manageriale relevante sau la conducerea unor proiecte relevante;
c. cunoașterea limbii române;

B. Principalele criterii de selecție sunt:

a. studii post-universitare relevante pentru domeniul de activitate al societății;
b. experiență în domeniul parcurilor industriale (activități de tip real-estate și conexe);
c. cunoștințe în domeniul legislației financiar–contabile, fiscale, achizițiilor publice, controlului financiar, raportărilor financiare și relațiilor de muncă;
d. cunoștințe juridice relevante pentru post și activitatea societății;
e. cunoștințe de guvernanță corporativă;
f. experiență în comunicare și în relația cu autoritățile și stakeholderii;
g. cunoștințe și experiență în planificare strategică, managementul riscului, management organizațional și al performanței;
h. experiență în relația cu autoritățile publice, de reglementare și supervizare.

Modul de depunere a candidaturii: Candidații vor depune la adresa Consiliul Județean Prahova, Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, județul Prahova până în data de 16.01.2023 inclusiv, următoarele documente necesare pentru înregistrarea candidaturii, pe suport hârtie, în plic închis şi sigilat pe care se va menţiona: „Procedura de selecţie pentru administrator la Societatea Ploiești Industrial Parc S.A., Nume și Prenume Candidat” :

  • Opis;
  • Curriculum Vitae în limba română;
  • Cazier Judiciar și Cazier Fiscal;
  • Două scrisori de recomandare, care să conțină numele și datele de contact ale persoanelor care oferă referințele;
  • Copie a actului de identitate;
  • Copii conforme cu originalul ale actelor de studii;
  • Adeverință de la medicul de familie cu mențiunea “APT”
  • Declarație pe proprie răspundere cu privire la vechimea în muncă și pozițiile de conducere (cjph.ro/consiliul/societati );
  • Declarație pe proprie răspundere privind neîncadrarea în situaţia de conflict de interese (cjph.ro/consiliul/societati );
  • Declarație pe proprie răspundere privind autenticitatea diplomelor de studii prezentate în copie (cjph.ro/consiliul/societati )

 

Prin transmiterea dosarului de candidatură candidaţii își dau acordul implicit ca datele lor personale să fie procesate în scopul procedurii de recrutare și selecție. La finalul procesului de selectie, documentele candidaților care nu vor fi confirmați pe funcție vor fi returnate la cererea acestora în termen de 30 de zile sau distruse dupa trecerea celor 30 de zile.

Toate documentele cerute sunt obligatorii pentru validarea candidaturii. În cazul dosarelor incomplete, se vor acorda 24 de ore de la informarea candidatului despre documentele lipsă pentru remedierea situației. În cazul în care nu se vor efectua completările solicitate, candidatura va fi invalidată. 

Eventualele cereri de clarificări din partea candidaților se depun în termen de maximum 24 de ore de la primirea rezultatelor la adresa : Consiliul Județean Prahova, Ploiești, B-dul Republicii nr.2-4, județul Prahova. Răspunsul va fi trimis în maximum 3 zile lucrătoare de la data înregistrării cererii.

Notă: acest anunț a fost publicat în presa centrală din România, pe site-ul Consiliului Județean Prahova (www.cjph.ro )  și pe site-ul consultantului (www.georgebutunoiu.com)

Acest site foloseste cookie. Navigand in continuare, va exprimati acordul asupra folosirii cookie-urilor.