S.C. PLOIEȘTI INDUSTRIAL PARC S.A. cu sediul social ȋn municipiul Ploiești, județul Prahova, str. Sferei, nr. 1, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J29/20/2002, CIF RO 14380546, având ca obiect principal de activitate - Activități ale organizațiilor economice si patronale conform cod CAEN 9411, capitalul social subscris si vărsat integral de unicul acționar Consiliul Județean Prahova este de 15.374.510 lei, divizat in 1.537.451 acțiuni nominative, având o valoare nominala de 10 lei fiecare, scoate la vânzare prin licitație publicӑ cu strigare ȋn conformitate cu prevederile OUG 88/1997, privind privatizarea societăților comerciale cu modificările si completările ulterioare, precum și Normele de aplicare a acestei ordonanțe, aprobate prin HG 577/2002, terenul in suprafață de 450.000 mp, situat in comuna Ciorani, sat Cioranii de Jos, județul Prahova.


Caietul de sarcini poate fi achiziționat de la sediul societății, la prețul de 2.500 lei fara TVA. Prețul de pornire al licitației este de 1 euro/mp fara TVA.
Dosarul de participare la licitație se va depune panӑ cel târziu data de 14.12.2015, ora 15:30, la sediul societății.
Ofertele se deschid ȋn data de 15.12.2015, ora 10:00, iar licitația cu ofertanții calificați va avea loc la ora 11:30 din aceeași data.
Relații suplimentare se pot obține la nr. de telefon 0244/434028, persoane de contact Emilia Gavrilă si Leonardo Puiu Denis.